Research Teams
Research Center for Sport Finance
Jianqiao Li
Xin Liu
Deputy Director
Intermediate Research Fellow


Research Center for Industrial Finance
Li Liao
Ling Xu
Weifeng Li
Shuting Jia
Haihui Wang
Wenfeng Zhou
Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Financial Education Information Systems
Bibo Liu
Zuze Pan
Lei Zhang
Guohong Chen
Yichao Wang
Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Real Estate Finance
Chenyang Wei
Yisheng Zhou
Yue Qu
Xiangyu Guo
Xiaolin He
Jian Yu
Tong Lei
Jinjian Shi
Yawei Cui
Qiang Gu
Di Wu
Secretary-General of PBCSF Global Forum for Real Estate Finance
Part-time Deputy Director
Assistant Director
Senior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for Fund of Funds
Jianfeng Yu
Zhuo Chen
Ye Zhang
Baiyang Jiang
Zihao Zhao
Shen Lin
Part-time Director
Part-time Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for Art Finance
Jianwei Li
Jingyuan Xun
Director
Senior Research Fellow


Research Center for Sci-Tech and Finance
Bibo Liu
Li An
Grace Xing Hu
Director
Deputy Director
Deputy Director


Research Center for Wealth Management
Xiaoyan Zhang
Fudong Zhang
Yueqi Zhang
Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow


Research Center for Alumni Development
Liangfei Gu
Wei Zhang
Xiguang Peng
Youting Yu
Jing Lian
Director
Deputy Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Student Wellness and Development
Zhengwei Wang
Guoyao Liu
Wei Zhang
Mengfei Yan
Director
Executive Deputy Director
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow