PROGRAMS
ADMISSIONS
FACULTY & RESEARCH
STUDENT
ALUMNI
INTERNATIONAL
INSTITUTES
ABOUT
Researchers
Special-term Research Fellow
Adair Lord Turner
Donald Kohn
Senior Fellow
Senior Advisor


Monetary Policy and Financial Stability Research Center
Hao Zhou
Zhen Zhou
Zhuang Liu
Xiaoyang Zhuo
Jiangze Bian
Jiequn Guo
Haibin Zhu
Director
Deputy Director
Assistant Director, Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Minsheng Wealth Management Research Center
Charles Cao
Zhuo Chen
Baiyang Jiang
Jie Shi
Pingfan Wang
Liya Teng
Xiang Li
Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Entrepreneurial Finance and Economic Growth Research Center
Xuan Tian
Ying Zhao
Director
Intermediate Research Fellow


Global Family Business Research Center
Hao Gao
Jing An
Lei Xu
Zimou Sun
Li Wang
Jing He
Qi Xin
Yuanyu Qu
Jinli Xiao
Feifei Lv
Ke Liao
Dan Wang
Yanling Lian
Lina Zhu
Pengdong Zhang
Jiawei Ye
Guangli Zhang
Director
Senior Research Fellow
Assistant Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


China Insurance and Pension Research Center
Chenyang Wei
Guangyi Zhao
Junsheng Zhu
Xiao Liu
Zhaokun Jiang
Xiuwu Yang
Bo Jiang
Yuanyuan Liu
Tianyang Wang
Linhai Tian
Jin Li
Jinyu Liu
Director
Deputy Director
Assistant Director, Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Finance and Development Research Center
Jiandong Ju
Tao Jin
Haifeng Zhang
Xin Zheng                       Xiaobei He
Jing Li
Yi Shen
Qiong Wu
Yun Zhu
Kang Shi
Jian Yang
Shuling Rao
Ziping Ren
Jinrong Tang
Lisheng Wang
Ge Wu
Mingzhi Xiao
Chenjun Zhou
Shouqing Zhu
Director
Deputy Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow                                       Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Listed Company Research Center
Xian Wang
Yaping Liu
Yan Yan
Yuchen Ye
Siyu Zhang
Fan Wu
Shuqin Wang
Haiqing Deng
Gang Wang
Xiaoli Bao
Director
Assistant Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Center for Global Merger Acquisition and Restructuring
Xuan Tian
Zhaojun Huang
Hui Huang
Xiting Zhang
Kai Wang
Siyuan Ma
Xiao Li
Huaxi Zhang
Cheng Cheng
Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Centre for Culture and Creativity Finance
Cen Zhao
Junjian Liang
Feng Xie
Lan Fu
Jingyu Zhang
Bing Fu
Yizhi Wang
Huanxin Jin
Geng Zhang
Xiaodan Lu
Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Capital Market and Corporate Finance
Bibo Liu
Zhiguo He
Li An
Grace Xing Hu
Luorui Liu
Yi Qu
Taoran Ma
Yanyi Ye
Yashu Zhang
Wei Wei
Co-Director
Co-Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for New Structural Financial Economics
Yifu Lin
Hao Zhou
Nan Sha
Honorary Director
Director
Deputy Director


Research Center for Asset Management
Jianfeng Yu
Shen Lin
Jie Xu
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow


Center for International Finance and Economics
Jiandong Ju
Guangtao Xia
Jianqiu Wang
Xiaoyan Wang                 Jialiang Zhang
Jianghuai Hou
Bin Liu
Li Su
Xinding Yu
Jie Ma
Kunfu Zhu
Xin Li
Bingnian Li
Director
Assistant Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow                                       Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


China Financial Frontier Research Center
Min Zhu
Liu Pan
Chongyang Zheng
Bing Gong
Changtai Li
Weiwan Zhang
Hongyu Pan
Shaochen Han
Zeyu Yin
Xiao Liu
Weijun Wu
Yu Wang
Director
Deputy Director
Senior Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for Growth and Macroeconomic Policy
Xiaodong ZhuDirector


Research Center for Green Finance Development
Jiandong Ju
Hao Gao
Tianyin Sun
Xin Zhang
Bolu Wang
Danqing Shao
Jiaxuan Xu
Yunhan Chen
Jingyi Zhang
Director
Deputy Director
Deputy Director, Senior Research Fellow
Assistant Director
Senior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for China Intelligent Economy
Min ZhuDirector