PROGRAMS
ADMISSIONS
FACULTY & RESEARCH
STUDENT
ALUMNI
INTERNATIONAL
INSTITUTES
ABOUT
Research Teams
Research Center for Sport Finance
Hong Zhang
Jianqiao Li
Mengyu Wang
Xiao Ji
Jingpei Huang
Peijing Li
Xin Liu
Director
Deputy Director
Postdoctoral Researcher
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Alumni Development
Liangfei Gu
Wei Zhang
Xiguang Peng
Director
Deputy Director
Senior Research Fellow


Research Center for Industrial Finance
Li Liao
Ling Xu
Weifeng Li
Shuting Jia
Haihui Wang
Chulin Bi
Wenfeng Zhou
Tingting Gao
Feng Zhang
Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for Financial Education Information Systems
Bibo Liu
Zuze Pan
Lei Zhang
Guohong Chen
Yichao Wang
Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Realty Finance
Xian Wang
Yan Yan
Yuchen Ye
Siyu Zhang
Fan Wu
Jinjian Shi
Chen Huang
Yawei Cui
Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for Realty Finance
Zhengwei Wang
Guoyao Liu
Director
Executive Deputy Director