Researchers
Special-term Research Fellow
Adair Lord Turner
Donald Kohn
Senior Fellow
Senior Advisor


Research Team for Monetary Policy and Financial Stability
Hao Zhou
Zhen Zhou
Che Sun
Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow


Research Team for Entrepreneurial Finance and Economic Growth
Xuan Tian
Ying Zhao
Director
Intermediate Research Fellow


Research Team for Global Family Business
Hao Gao
Jing An
Lei Xu
Zimou Sun
Zhixin Li
Ruoxi Tian
Qi Xin
Yuanyu Qu
Feifei Lv
Dan Wang
Yanling Lian
Pengdong Zhang
Guangli Zhang
Lina Zhu
Director
Senior Research Fellow
Assistant Director, Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for China Insurance and Pension
Chenyang Wei
Zhan Shi
Xiao Liu
Yan Wang
Ang Liu
Qizhen Luo
Yuanyuan Liu
Tianyang Wang
Linhai Tian
Jin Li
Jinyu Liu
Jinlin Li
Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for Finance and Development
Jiandong Ju
Tao Jin
Qiulian Shen
Kang Shi
Jian Yang
Jinrong Tang
Lisheng Wang
Ge Wu
Mingzhi Xiao
Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for Listed Company
Xian Wang
Yan Yan
Yuchen Ye
Jiaxi Chen
Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Team for Global Merger Acquisition and Restructuring
Xuan Tian
Zhihong Huang
Chenran Liu
Huaxi Zhang
Zhaojun Huang
Hui Huang
Yuan Sun
Xiao Li
Cheng Cheng
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for Culture and Creativity Finance
Cen Zhao
Junjian Liang
Feng Xie
Tao Hou
Bing Fu
Yizhi Wang
Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Team for Capital Market and Corporate Finance
Bibo Liu
Zhiguo He
Li An
Grace Xing Hu
Jun Yuan
Yashu Zhu
Luorui Liu
Yi Qu
Taoran Ma
Yanyi Ye
Wei Wei
Feifei Zhu
Zhao Jin
Co-Director
Co-Director
Deputy Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for New Structural Financial Economics
Yifu Lin
Hao Zhou
Nan Sha
Honorary Director
Director
Deputy Director


Research Team for Asset Management
Jianfeng Yu
Zhuzhu Wen
Director
Postdoctoral Research Fellow


Research Team for International Finance and Economics
Jiandong Ju
Lu Feng
Yuankun Li
Chen Huang
Bin Liu
Xinding Yu
Jie Ma
Xin Li
Bingnian Li
Xiao Chen
Yingxin Du
Bing Lu
Jialiang Zhang
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for China Financial Frontier
Liu Pan
Siyao Yang
Weiwan Zhang
Shaochen Han
Weijun Wu
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Team for Green Finance
Jiandong Ju
Hao Gao
Qingtao Li
Jing Li
Qiong Wu
Suyu Yang
Jiequn Guo
Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow