Programs
Admissions
Faculty & Research
Student
Alumni
International
Institutes
About
Researchers
Special-term Research Fellow
Adair Lord Turner
Donald Kohn
Senior Fellow
Senior Advisor


Monetary Policy and Financial Stability Research Center
Hao Zhou
Zhen Zhou
Director
Deputy Director


Minsheng Wealth Management Research Center
Zhuo Chen Deputy Director


Entrepreneurial Finance and Economic Growth Research Center
Xuan Tian
Ying Zhao
Director
Intermediate Research Fellow


Global Family Business Research Center
Hao Gao
Jing An
Lei Xu
Zimou Sun
Li Wang
Ruoxi Tian
Qi Xin
Yuanyu Qu
Feifei Lv
Dan Wang
Yanling Lian
Pengdong Zhang
Kai Wang
Guangli Zhang
Lina Zhu
Director
Senior Research Fellow
Assistant Director
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


China Insurance and Pension Research Center
Chenyang Wei
Zhan Shi
Junsheng Zhu
Xiao Liu
Yan Wang
Ang Liu
Qizhen Luo
Bo Jiang
Yuanyuan Liu
Tianyang Wang
Linhai Tian
Jin Li
Jinyu Liu
Jinlin Li
Director
Deputy Director
Assistant Director, Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Finance and Development Research Center
Jiandong Ju
Tao Jin
Qiulian Shen
Kang Shi
Jian Yang
Shuling Rao
Jinrong Tang
Lisheng Wang
Ge Wu
Mingzhi Xiao
Chenjun Zhou
Shouqing Zhu
Director
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Listed Company Research Center
Xian Wang
Yaping Liu
Yan Yan
Yuchen Ye
Jiaxi Chen
Director
Assistant Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow


Center for Global Merger Acquisition and Restructuring
Xuan Tian
Zhihong Huang
Chenran Liu
Huaxi Zhang
Zhaojun Huang
Hui Huang
Yuan Sun
Kai Wang
Siyuan Ma
Xiao Li
Cheng Cheng
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Centre for Culture and Creativity Finance
Cen Zhao
Junjian Liang
Feng Xie
Tao Hou
Bing Fu
Yizhi Wang
Director
Deputy Director
Deputy Director
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow


Research Center for Capital Market and Corporate Finance
Bibo Liu
Zhiguo He
Li An
Grace Xing Hu
Yashu Zhu
Luorui Liu
Yi Qu
Taoran Ma
Yanyi Ye
Wei Wei
Co-Director
Co-Director
Deputy Director
Deputy Director
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


Research Center for New Structural Financial Economics
Yifu Lin
Hao Zhou
Nan Sha
Honorary Director
Director
Deputy Director


Research Center for Asset Management
Jianfeng Yu
Shuwen Yang
Zhuzhu Wen
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow


Center for International Finance and Economics
Jiandong Ju
Lu Feng
Yuankun Li
Sijia Li
Bin Liu
Li Su
Xinding Yu
Jie Ma
Kunfu Zhu
Xin Li
Bingnian Li
Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Junior Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow
Part-time Research Fellow


China Financial Frontier Research Center
Liu Pan
Bing Gong
Changtai Li
Chongyang Zheng
Weiwan Zhang
Shaochen Han
Weijun Wu
Deputy Director
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Part-time Research Fellow


Center for Green Finance Research
Jiandong Ju
Hao Gao
Tianyin Sun
Mengyu Wang
Qingtao Li
Jing Li
Qiong Wu
Suyu Yang
Director
Deputy Director
Deputy Director, Senior Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Postdoctoral Research Fellow
Senior Research Fellow
Intermediate Research Fellow
Junior Research Fellow